Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

Photogifts.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat Photogifts.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Photogifts.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 4 maart 2016


Photogifts.nl biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

Photogifts.nl
Vestigingsadres: De Marne 126A
  8701MC BOLSWARD
 
Postadres: De Marne 126A
  8701MC BOLSWARD
 
Telefoonnummer: 0515870013
E-mailadres:
Website: www.photogifts.nl
 
KvK-nummer: 01108538
Lid sinds: 4-3-2016

2. Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden zijn overeengekomen samen met de consumentenbond en gemakkelijk vindbaar op de website van Photogifts.nl.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij Photogifts.nl.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan Photogifts.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • Photogifts.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org Photogifts.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Photogifts.nl.


Ga naar www.photogifts.nl