Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

OpVakantieVanafRotterdam.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat OpVakantieVanafRotterdam.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

OpVakantieVanafRotterdam.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 11 april 2012


OpVakantieVanafRotterdam.nl biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

OpVakantieVanafRotterdam.nl
Vestigingsadres: Hart van Brabantlaan 30
  5038 JM TILBURG
 
Postadres: Hart van Brabantlaan 30
  5038 JM TILBURG
 
Telefoonnummer: 013-532 35 08
E-mailadres:
Website: www.opvakantievanafrotterdam.nl
 
KvK-nummer: 18037163
Lid sinds: 11-4-2012

2. Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van OpVakantieVanafRotterdam.nl direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

Voor pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW, overeenkomsten van personenvervoer en diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten betreffende vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode, geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij OpVakantieVanafRotterdam.nl.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan OpVakantieVanafRotterdam.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • OpVakantieVanafRotterdam.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org OpVakantieVanafRotterdam.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van OpVakantieVanafRotterdam.nl.


Ga naar www.opvakantievanafrotterdam.nl