Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV werd voor het eerst gecertificeerd op 31 mei 2009


OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV biedt u ten minste de volgende 5 zekerheden:

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Vestigingsadres: Rijksweg West 2
  6842 BD ARNHEM
 
Postadres: Postbus 40000
  6803 GA ARNHEM
 
Telefoonnummer: (026) 400 40 40
E-mailadres:
Website: www.ohra.nl
 
KvK-nummer: 33052073
Lid sinds: 31-5-2009

2. Algemene voorwaarden

Voor u zijn de algemene (polis) voorwaarden van OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV direct toegankelijk en van toepassing. U vindt de voorwaarden op de website bij de financiële producten.

3. Bedenktijd: 14 dagen

Het Thuiswinkel Waarborg betekent dat u bij de aanschaf van financiële diensten recht heeft op een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd is niet van toepassing op financiële producten waarvan de waarde gedurende de bedenktijd afhankelijk is van ontwikkelingen op financiële of andere markten; op verzekeringen met een looptijd van minder dan een maand; op hypothecaire leningen en op diensten die met instemming van de consument volledig worden uitgevoerd tijdens de bedenktijd. Voor levensverzekeringen heeft u een bedenktijd van 30 dagen.

4. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van OHRA, handelsnaam Delta Lloyd Schadeverzekering NV.


Ga naar www.ohra.nl