Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

NIBC Direct

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat NIBC Direct is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

NIBC Direct werd voor het eerst gecertificeerd op 2 februari 2011


NIBC Direct biedt u ten minste de volgende 5 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

NIBC Direct
Vestigingsadres: Carnegieplein 4
  2517 KJ 'S-GRAVENHAGE
 
Postadres: Carnegieplein 4
  2517 KJ 'S-GRAVENHAGE
 
Telefoonnummer: 0900 4094094 (0,01 ct. per minuut)
E-mailadres:
Website: www.nibcdirect.nl
 
KvK-nummer: 27032036
Lid sinds: 2-2-2011

2. Algemene voorwaarden

Voor u zijn de algemene (polis) voorwaarden van NIBC Direct direct toegankelijk en van toepassing. U vindt de voorwaarden op de website bij de financiële producten.

3. Bedenktijd van minimaal 14 dagen

Het Thuiswinkel Waarborg betekent dat u bij de aanschaf van financiële diensten recht heeft op een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd is niet van toepassing op financiële producten waarvan de waarde gedurende de bedenktijd afhankelijk is van ontwikkelingen op financiële of andere markten; op verzekeringen met een looptijd van minder dan een maand; op hypothecaire leningen en op diensten die met instemming van de consument volledig worden uitgevoerd tijdens de bedenktijd. Voor levensverzekeringen heeft u een bedenktijd van 30 dagen.

4. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij NIBC Direct.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan NIBC Direct. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • NIBC Direct heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org NIBC Direct aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van NIBC Direct.


Ga naar www.nibcdirect.nl