Kerstpakkettenplaza.nl

is lid van Thuiswinkel.org

Categorieën: Cadeaus, gadgets en bloemen
Website: www.kerstpakkettenplaza.nl
E-mailadres:
Telefoonnummer: 024 3031166
Vestigingsadres: Gildeplein 5, 6606 AK, NIFTRIK
Kerstpakkettenplaza.nl is de grootste online leverancier van luxe en originele kerstgeschenken. Bij ons heeft u tevens het grootste en beste online kerstpakket overzicht van Nederland. Via de site is het zeer eenvoudig om een vrijblijvende offerte voor het gewenste kerstpakket aan te vragen. Met de aankoop van kerstpakketten steunt u automatisch uw Goede Doel; het goede doelen kerstpakket. Kerstpakkettenplaza.nl: de combinatie van kwalitatief hoogstaande (eigen keuze) kerstpakketten en gratis uw Goede Doel steunen, dat geeft de garantie voor een origineel maatschappelijk verantwoord kerstpakket. Met een kerstpakket van kerstpakkettenplaza.nl is het automatisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen!