Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

fotoopdekbed.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat fotoopdekbed.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

fotoopdekbed.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 16 februari 2017


fotoopdekbed.nl biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

fotoopdekbed.nl
Vestigingsadres: Emmastraat 2
  9953 RA BAFLO
 
Postadres: Emmastraat 2
  9953 RA BAFLO
 
Telefoonnummer: 050-7503981
E-mailadres:
Website: www.fotoopdekbed.nl
 
KvK-nummer: 02070677
Lid sinds: 16-2-2017

2. Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden zijn overeengekomen samen met de consumentenbond en gemakkelijk vindbaar op de website van fotoopdekbed.nl.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij fotoopdekbed.nl.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan fotoopdekbed.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • fotoopdekbed.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org fotoopdekbed.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van fotoopdekbed.nl.


Ga naar www.fotoopdekbed.nl