Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

Forza Voetbalreizen

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat Forza Voetbalreizen is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Forza Voetbalreizen werd voor het eerst gecertificeerd op 21 september 2012


Forza Voetbalreizen biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

Forza Voetbalreizen
Vestigingsadres: Fabrieksweg 3 K
  5531 PP BLADEL
 
Postadres: Fabrieksweg 3 K
  5531 PP BLADEL
 
Telefoonnummer: 0497 620413
E-mailadres:
Website: www.forzavoetbalreizen.nl
 
KvK-nummer: 53091868
Lid sinds: 21-9-2012

2. Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van Forza Voetbalreizen direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

Voor pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW, overeenkomsten van personenvervoer en diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten betreffende vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode, geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij Forza Voetbalreizen.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan Forza Voetbalreizen. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • Forza Voetbalreizen heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org Forza Voetbalreizen aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Forza Voetbalreizen.


Ga naar www.forzavoetbalreizen.nl