Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

AltijdLekkerVlees.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat AltijdLekkerVlees.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

AltijdLekkerVlees.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 27 juli 2012


AltijdLekkerVlees.nl biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

AltijdLekkerVlees.nl
Vestigingsadres: Jan van Galenstraat 4 F9 Loc. 57
  1051 KM AMSTERDAM
 
Postadres: Jan van Galenstraat 4 F9 Loc. 57
  1051 KM AMSTERDAM
 
Telefoonnummer: 020 5816902
E-mailadres:
Website: www.altijdlekkervlees.nl
 
KvK-nummer: 53959094
Lid sinds: 27-7-2012

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van AltijdLekkerVlees.nl direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij AltijdLekkerVlees.nl.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan AltijdLekkerVlees.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • AltijdLekkerVlees.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org AltijdLekkerVlees.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van AltijdLekkerVlees.nl.


Ga naar www.altijdlekkervlees.nl