Payment Service Directive 2

Wat is er aan de hand?

De Payment Service Directive 2 wordt verondersteld de eerste Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EG), die stamt uit 2007, te actualiseren. De PSD2 is bedoeld om pan-Europese concurrentie in de betalingsindustrie, inclusief niet-bancaire dienstverleners, te verhogen. Met de PSD2 probeert de Europese Commissie gelijke concurrentieverhoudingen te creëren voor aanbieders van betalingsdiensten, zodat de beste betaalmogelijkheden ontstaan voor webwinkels en consumenten.

Een belangrijk onderdeel van de PSD2 is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden van toegang tot de betaalrekening door derde partijen, om online betaaldiensten aan te bieden. Dit is een uitvloeisel van het bestaande issue ‘access to account’ of 'overlay betaaldiensten'. Kern is dat Third Party Payment Service Providers toegang krijgen tot een betaalrekening na toestemming van consumenten. Third Party Payment Service Providers zullen alleen transacties faciliteren, niet zelf geld overschrijven of beheren.

Wat wil Thuiswinkel.org?

  • Thuiswinkel.org is een voorstander van PSD2, omdat het kan leiden tot nieuwe betaalmethoden. Diversiteit in betaalmethoden stimuleert concurrentie en daarmee scherpe prijzen voor webwinkels en consumenten. Ook wordt het bereik van webwinkels vergroot, wat kan leiden tot meer omzet. 
  • Bij deze voorstellen moet ruim aandacht zijn voor veiligheid en consumentenbescherming. Denk hierbij aan identificatie, autorisatie en verificatie.
  • De communicatie naar de eindgebruikers over ‘access to account’ is belangrijk. Duidelijkheid en vertrouwen in webdiensten zijn van onschatbare waarde voor de hele e-commerce sector. Dat moet goed geborgd zijn én blijven.

Wat is er gedaan?

Thuiswinkel.org heeft haar wensen onder de aandacht gebracht bij onder meer de Europese Commissie, Ecommerce Europe’s Payments Committee, EuroCommerce en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer bij de Nederlandse Bank.