eID

In toenemende mate vindt detailhandel en dienstverlening online plaats. Daarmee neemt de roep bij consumenten en webwinkels toe om de identiteit van partijen met wie ze zaken doen beter te kunnen vaststellen, ofwel: elektronische identificatie. Veilige en betrouwbare online identificatie kan zorgen voor een afname van fraude en kan bijdragen aan gemakkelijke en veilige transacties. Daarnaast kan het voor winkeliers en hun klanten interessant zijn om meer over elkaar te weten voor de toenemende vraag naar dienstverlening ‘op maat’. 

Thuiswinkel.org pleit voor het wegnemen van de drempels van online shoppen en bemoedigt de ontwikkelingen op het gebied van elektronische identificatie (eID).

Identity in code

Wat is eID?

Identiteit is een abstract begrip en het is niet moeilijk in een spraakverwarring terecht te komen. Met ‘digitale identiteit’ of ‘eID’ wordt bedoeld: ‘verzameling van stukjes digitaal beschikbare informatie waar een fysiek bestaand (rechts-)persoon mee te identificeren is’. 

Het eID Stelsel

De overheid heeft onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken de regie genomen in de ontwikkeling van een elektronisch identificatiestelsel (het eID Stelsel). Waarin afspraken worden gemaakt over het gebruik van elektronische identificatiemiddelen in zowel de publieke- (overheidsdienstverleners) als de private sector (bijvoorbeeld webwinkels, verzekeraars, zorgverleners). Het stelsel biedt veel kansen voor het verlagen van drempels in online shoppen en het verhogen van de conversie. 

Betrokkenheid Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is betrokken bij de ontwikkeling van het eID stelsel en wil dit zowel op papier als de praktische invulling ervan voor de e-commerce in Nederland zo optimaal mogelijk houden. Door middel van onze deelname in het eID platform, diverse (publiek/private-) werkgroepen, position papers, nieuwsberichten, presentaties en bijeenkomsten zijn wij actieve stakeholder bij dit onderwerp.

Waarom eID voor webwinkels?

Er zijn diverse redenen die eID tot een zeer wenselijke ontwikkeling in de e-commerce sector in Nederland maken. Thuiswinkel.org onderscheidt hierbij zowel de consumentvriendelijke- en daarmee commerciële kansen als de mogelijkheden tot het oplossen van maatschappelijke problemen, namelijk:

  1. De mogelijkheden met betrekking tot het snel en gemakkelijk inloggen met 1 sleutel en het koppelen van persoonsgegevens aan betaal-en aflevervoorkeuren om te komen tot  one-click-buy betalingen. 
  2. De kansen voor de webwinkel om verantwoordelijkheid te nemen bij o.a. (wettelijk verplichte) identificatie/verificatie voor leeftijdgebonden producten en diensten, het verkleinen van de mogelijkheden tot (identiteits-)fraude en het risico op het nalaten van achteraf betalingen.

Meer weten over eID of de pilot?

Bekijk de veelgestelde vragen over eID en de pilot.