Transitie energielabels elektronische producten 

De Europese Commissie wil de bestaande energielabels voor elektronische (huishoudelijke) apparaten opnieuw indelen. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld het label A+++ gewijzigd wordt in label C. De +++ toevoegingen komen te vervallen. Thuiswinkel.org vindt dit op zich een goede ontwikkeling, maar maakt zich zorgen over transitie die webwinkels moeten doormaken om over te stappen. In de belangenbehartiging is dat de belangrijkste inzet voor gesprekken met de overheid.

In 7 dagen van het oude energielabel naar een nieuw label

Voorstel vanuit Europa: het voorstel van de Europese commissie is om terug te gaan naar de schaalverdeling A tot en met G, in plaats van de huidige schaal met A+++, A++ en A+. Alle producten zullen daarom op een bepaald moment opnieuw moeten worden ingedeeld op deze schaal. In de praktijk kan dit betekenen dat een oud A++ label nu een D-klassering krijgt. Dit doen ze om de duidelijkheid van energielabels te vergroten en ruimte te maken voor nieuwe energiezuinige producten.

Wat wil Thuiswinkel.org: wij zijn blij met het feit dat de huidige schaal grotendeels wordt gehandhaafd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een schaalverdeling A tot en met G duidelijk en herkenbaar is voor de consument. Op dit moment stelt de Commissie een termijn van 7 dagen voor om de oude energielabels te vervangen voor nieuwe labels voor alle producten. Wij vinden dat 7 dagen veel te kort is om alle labels die in de webwinkel getoond worden moeten te vervangen. Dit geldt ook voor de labels die in dozen zitten in de voorraad. Dit alles kost veel tijd. Daarnaast zullen alle leveranciers op tijd de juiste labels moeten aanleveren wil deze transitie mogen zijn.

Daarnaast moeten consumenten voordat de transitie wordt ingezet goed geïnformeerd worden om verwarring te voorkomen. Een informatiecampagne vanuit de overheid is daarom wenselijk.

Ontwikkelen van database met energielabels

Voorstel vanuit Europa: Leveranciers zullen de juiste energielabels moeten verstrekken bij het product. Leveranciers zullen 6 maanden voor de start van de heretiketteringsdatum twee labels moeten meeleveren. Het oude en het nieuwe label. De commissie stelt voor om een digitale database in het leven te roepen, waarop leveranciers verplicht worden de juiste labels te zetten. Webwinkels kunnen de juiste labels uit de database downloaden.

Wat wil Thuiswinkel.org: wij kunnen ons vinden in het opzetten van een database voor leveranciers van huishoudelijke producten. Dit maakt het voor webwinkels gemakkelijk om de juiste labels te verzamelen. Hierbij is het wel van belang dat de database up-to-date is en dat leveranciers verantwoordelijk worden gehouden voor de aanlevering van de juiste labels. Het zou daarbij goed zijn wanneer de labels in een gestandaardiseerd bestandstype worden aangeleverd. Ook zullen leveranciers naast het aanleveren van het digitale label een label moeten verstrekken bij de levering van het product.

Plaatsing van energielabels op website

Sinds 1 januari 2015 zijn webwinkels verplicht om energielabels te verstrekken bij producten. Deze energielabels moeten getoond worden op elke plek waar ook de prijs van het product zichtbaar is.

De aanpassing van de energielabels geeft extra ruimte om ook te lobbyen voor betere plaatsing van het energielabel in webwinkels. Thuiswinkel.org zal dit weer bespreekbaar maken.

Wat wil Thuiswinkel.org: dat het energielabel alleen getoond wordt wanneer er door de consument een aankoopbeslissing gedaan kan worden en/of; het label alleen tonen wanneer de consument een zoekopdracht geeft voor een bepaald product. Dit betekent dat het label niet getoond wordt in kolommen als ‘laatst bekeken producten’, ‘bijpassende producten’, de ‘dagaanbiedingen’ etc. Daarnaast moet het formaat van de energielabels passend zijn voor het scherm waarop het getoond wordt.

Vervolg transitie energielabels

Op dit moment werkt Thuiswinkel.org samen met ander brancheorganisaties om met elkaar een sterke positie te vormen en zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen Europa. Binnenkort verschijnt er een positionpaper waarin ook de belangen van webwinkels beschreven staan. Er zal een lobbyplan opgesteld worden om onze standpunten binnen Europa onder de aandacht te brengen.

Denk mee over Responsible E-commerce

Thuiswinkel.org is bezig met het opzetten van de werkgroep Responsible E-commerce om te kijken naar de behoeftes van leden en de markt op het vlak van duurzaamheid. En om samen met onze leden voorbereid te zijn op de toenemende rol van duurzaamheid in e-commerce. Heb je vragen of wil je actief bijdragen? Neem contact op met