Cookies? Wij helpen je verder!

Voor het plaatsen en uitlezen van cookies en andere gegevens op de computer of andere apparatuur van de consument gelden bepaalde toestemmings- en informatieplichten. Thuiswinkel.org, dé belangenorganisatie voor webwinkels in Nederland, wil webwinkels graag informeren en helpen bij de uitvoering van de niet altijd even makkelijke regels.

De nieuwe cookieregels. Beslis wat je moet doen!

Met enige regelmaat is de wet voor het plaatsen van cookies op de computer of andere apparatuur van de consument gewijzigd. De laatste wetswijziging is op 11 maart 2015 in werking getreden. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en de regels wat inzichtelijker te maken heeft Thuiswinkel.org speciaal voor leden een  online tool ontwikkeld. Met deze tool kun je makkelijk vaststellen welke regels op jou van toepassing zijn en beslissen wat je moet doen.

De tool vormt een beslisboom en is beschikbaar in Mijn Account, speciaal voor leden van Thuiswinkel.org. Met deze tool word je nog gemakkelijker door de cookieregels geloodst!

Vul de cookie beslisboom nu in via Mijn Account!

Concrete voorbeelden

Thuiswinkel.org helpt door middel van de beslisboom te bepalen wat je moet doen met de nieuwe cookieregels. Hoe je de toestemming- en informatieplicht inricht is in principe vormvrij. Met andere branches werkt Thuiswinkel.org aan het gebruiksvriendelijker maken van cookiemeldingen en het geven van toestemming. Samen hopen wij tot een vrijwillige standaard te komen die het webwinkeliers makkelijk maakt aan de regels te voldoen op een consumentvriendelijke wijze. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers elkaar hierbij van goede voorbeelden kunnen voorzien. 

Cookie geschreven in woorden

Doe jij mee? Mail goede en praktische oplossingen naar onze beleidsadviseur Consumentenrecht & e-Privacy, Elaine Oldhoff ().

 

Visie Thuiswinkel.org

De cookieregels zijn afkomstig uit de Europese e-Privacy Richtlijn, die in de Nederlandse Telecommunicatiewet is geïmplementeerd. De Europese Commissie heeft in een onderzoek naar de effectiviteit en naleving van deze richtlijn geconcludeerd dat de cookiewet zijn doel niet heeft bereikt. In opmaat naar herziening van deze Richtlijn, start in september 2015 een Europese consultatie. Dit geeft ruimte onze stem te laten horen en mee te denken over de toekomstige cookieregels.

Samen met Ecommerce Europe, werkt Thuiswinkel.org aan een visie op werkbare cookieregels voor verkopers op afstand. Het is belangrijk dat deze consumentvriendelijk zijn, maar ook goed werkbaar voor de ondernemer m.b.t. Google Analytics en andere marketingtoepassingen van cookies.

Wil je meedenken over de mogelijkheden of over andere wettelijke regels voor verkoop op afstand? Misschien is de Commissie Consumentenrecht en Privacy dan iets voor jou. 

Belangrijke links

Toezichthouder Telecommunicatie: ACM

Autoriteit Persoonsgegevens: AP