Identificatie

Veilig online handelen is een kwestie van vertrouwen in het systeem. Dat alle handelingen die de consument online verricht vanzelfsprekend veilig zijn, is daarbij het uitgangspunt. Het is bijzonder dat een van de belangrijkste pijlers van online handelen nog steeds zo matig is ontwikkeld. Veilig bewijzen dat je bent wie je zegt te zijn is bijvoorbeeld nog steeds niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn. Zowel de consument als het bedrijfsleven gaat slecht om met persoonlijke gegevens en misbruik door het gebrek aan adequate instrumenten ligt daarom continu op de loer.

Belangrijke onderwerpen binnen identificatie

  • Identiteit
  • e-ID
  • Oplossingen

Thuiswinkel.org maakt zich hard voor veilige online identificatiemiddelen. Denk hierbij aan instrumenten als DigiD en IDIN. In onze ogen moet je online kunnen handelen zonder een kopie van je paspoort op te hoeven sturen. Bewijzen dat je ouder bent dan achttien jaar moet kunnen zonder alle andere (niet-relevante) persoonsgegevens te delen. De komende jaren komt er veel meer nadruk te liggen op het onderwerp online identificatie en Thuiswinkel.org zet zich hierbij in voor de belangen en behoeften van webshops.

Onze adviseur Digital transactions

Vragen op het gebied van (online) identificatie? Onze adviseur staat voor je klaar.

Just Hasselaar, beleidsadviseur digital transactions

justhasselaar

Just is aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd als historicus, met een master in Internationale Betrekkingen. Na zijn studie is hij onder meer werkzaam geweest in public affairs, stakeholdermanagement en strategisch advies. De rode draad in zijn werkverleden is dat hij graag complexe zaken begrijpelijk maakt en waar nodig samenwerkingen probeert te verbeteren. Bij Thuiswinkel.org werkt hij onder de noemer Digital transactions aan een zo goed en efficiënt mogelijke omgeving voor het betalingsverkeer, zowel in Nederland als in Europa.