Kansen in internetlogistiek - 8 aanbevelingen aan webwinkels en logistiek dienstverleners

Onvolkomenheden in de logistiek vormen een belangrijke belemmering voor consumenten om meer online te bestellen. Optimalisatie van internetlogistiek is echter allesbehalve eenvoudig. Tegelijkertijd neemt de complexiteit in de hele logistieke keten in rap tempo toe. Bovendien zullen de logistieke ketens achter webwinkels de komende jaren blijven veranderen.

Dinalog, Thuiswinkel.org en Rijksuniversiteit Groningen schetsen in deze position paper een aantal kansen voor een efficiëntere en effectievere internetlogistiek. Deze position paper heeft tot doel:

  • het geven van een kort en bondig overzicht van de belangrijkste thema’s voor innovatie en samenwerking op het gebied van internetlogistiek;
  • het opstellen van een lange termijn agenda voor innovatie en samenwerking;
  • het in beeld brengen van de verbeteracties op korte termijn;
  • het aanzetten van bedrijven en kennisinstellingen tot concrete samenwerking en innovatieprojecten.

Dit heeft geleid tot onderstaande acht aanbevelingen die gericht zijn aan alle belanghebbenden: webwinkels, fulfilmentcenters, groothandels, producenten, pakketvervoerders en exploitanten van afhaalpunten:

Aanbeveling 1: Werk samen aan het opzetten van gemeenschappelijk e-Identityconcepten waarin consumenten hun aflevervoorkeuren kunnen aangeven en delen met alle partijen in de keten.

Aanbeveling 2, gericht aan de overheid: Pas de wetgeving aan zodat afhaalpunten niet langer worden beschouwd als detailhandel.

Aanbeveling 3: Breng webwinkels, fulfilmentcenters, pakketvervoerders en andere dienstverleners bij elkaar met als doel om samen volledig geïntegreerde retourketens te creëren die meer transparantie, snelheid en efficiëntie bieden.

Aanbeveling 4: Breng samen met alle schakels in de keten de belemmeringen voor een efficiënte grensoverschrijdende internetlogistiek in kaart om uiteindelijk een kennisplatform over cross-border e-commerce op te richten.

Aanbeveling 5, gericht aan logistiek dienstverleners: Speel in op de behoefte van webwinkels aan pan-Europese oplossingen voor een efficiënte, effectieve en ongestoorde grensoverschrijdende internetlogistiek.

Aanbeveling 6, gericht aan logistiek dienstverleners en kennisinstellingen: Stel samen met webwinkels een mindmap op die kan worden gebruikt in uitbestedingsprocessen en die een eerste aanzet tot een complete benchmarkstudie kan zijn.

Aanbeveling 7: Start met het maken van afspraken over het uitwisselen van informatie tussen de verschillende schakels om uiteindelijk te komen tot gestandaardiseerde communicatie-protocollen voor een ononderbroken tracking en tracing van zendingen in de gehele keten.

Aanbeveling 8: Breng alle schakels in de keten bij elkaar om de haalbaarheid van een open IT-platform, eventueel gekoppeld aan het e-Identity-Concept, te onderzoeken.