Online betalen in Nederland 2014

In deze achtste, jaarlijkse position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie op de (nabije) toekomst van online betalen en beschrijven zij wat nodig is om dit te realiseren.

Deze position paper spreekt verschillende marktpartijen aan om samen te werken aan verbetering van online betaaldiensten. Dit resulteert voor 2014 in 10 aanbevelingen, verdeeld over vier onderwerpen:

Invoering e-mandates

  • Aanbeveling 1: Realiseer op korte termijn dat het e-mandate dezelfde status en bewijskracht krijgt als een papieren, getekend mandaat (aan: De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland).
  • Aanbeveling 2: Om realisatie van het e-mandate te bespoedigen, gebruik de iDEAL functionaliteit (aan: De Nederlandsche Bank, Betaalvereniging Nederland en Currence).

Verbreding iDEAL

  • Aanbeveling 3: Versnel de ontkoppeling van internetbankieren en iDEAL om de niet-beschikbaarheid van iDEAL te minimaliseren (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken).
  • Aanbeveling 4: Vergroot de toepassing van iDEAL door toevoeging van nieuwe functionaliteiten zoals nieuwe betaalmomenten (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken en Currence).
  • Aanbeveling 5: Ontwikkel iDEAL verder zodat het volledig mobiel toegepast kan worden, bijvoorbeeld binnen een wallet, zonder gebruik van identifiers (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken en Currence).

Introductie one-click-buy

  • Aanbeveling 6: Introduceer producten die alle diensten (identificatie, betalen, adresgegevens) in één kunnen aanbieden, al dan niet via een wallet met alle faciliteiten (aan: alle marktpartijen).

Convenant Payment Service Providers

  • Aanbeveling 7: Realiseer een correcte naadloze implementatie van 3D-secure (aan: Payment Service Providers).
  • Aanbeveling 8: Communiceer in de automatische uitwisseling met de webwinkel tijdens de betaaltransactie het land van de credit-/debetcard BIN om fraude tegen te gaan (aan: Payment Service Providers).
  • Aanbeveling 9: Informeer webwinkels beter bij charge backs en faciliteer bij verweer tegen onterechte charge backs (aan: Payment Service Providers).
  • Aanbeveling 10: Draag er zorg voor dat webwinkels goed en tijdig geïnformeerd worden over relevante wet- en regelgeving (aan: Payment Service Providers).