Herziening van energie-efficiëntie-etikettering voor producten

De Europese Commissie stelt voor om terug te gaan naar de schaalverdeling A tot en met G, in plaats van de huidige schaal met A+++, A++ en A+. Daarbij wordt de schaal zo ingedeeld dat bij de introductie geen apparaten binnen de A en B schaal vallen. Dat betekent in de praktijk dat deze categorieën pas na 10 jaar worden gevuld, zodat er ruimte blijft voor innovatie en niet snel opnieuw een tekort aan klassen van de hoogste categorie is.

Voor ons staat duidelijkheid bij de consument voorop. De gekozen schaal brengt nieuwe onduidelijkheid met zich mee, zeker omdat de klassen A en B de eerste 10 jaar leeg moeten blijven. In de praktijk kan dat namelijk betekenen dat een product met een oud A++ etiket, wat eerst als zuinig werd gezien, nu een D-klassering krijgt. Immers, A+++ wordt nu C.

Lidstaten hebben daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor informatiecampagnes rond het nieuwe etiket, en moeten consumenten voorbereiden op de veranderingen. Daarnaast moet het op de nieuwe etiketten heel duidelijk zijn dat het om een nieuwe versie gaat, bijvoorbeeld door het jaartal toe te voegen, zodat ook voor de consumenten duidelijk is waarom ineens de energieklassen lager zijn. Dit biedt ook een oplossing bij producten waar geen nieuw label voor beschikbaar is, omdat de producent zich bijvoorbeeld heeft teruggetrokken.

Herschalen wordt opnieuw gedaan wanneer technologische vooruitgang dit vereist. Dit moet gedefinieerd worden op zo’n wijze dat er daadwerkelijk voldoende ruimte is voor innovatie, zodat niet binnen enkele jaren opnieuw eenzelfde exercitie wordt verricht. Tot slot moet er ruimte blijven voor informatie over het totale energieverbruik of de kosten daarvan, zoals de Energieweter in Nederland. 

Meer weten over "Herziening van energie-efficiëntie-etikettering voor producten"?