Online betalen in Nederland 2015

In deze negende, jaarlijkse position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie op de (nabije) toekomst van online betalen en beschrijven zij wat nodig is om dit te realiseren.

Deze position paper spreekt verschillende marktpartijen aan om samen te werken aan verbetering van online betaaldiensten. Dit resulteert voor 2015 in zes aanbevelingen, verdeeld over vijf onderwerpen:
One-click buy voor omnichannel

  • Aanbeveling 1: Introduceer producten die alle diensten (identificatie, betalen, adresgegevens) in één kunnen aanbieden, al dan niet via een wallet met alle faciliteiten (aan: alle marktpartijen).

Invoering e-mandaat

  • Aanbeveling 2: Om de realisatie van het e-mandaat te bespoedigen, gebruik de iDEAL functionaliteit (aan: De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland).

iDEAL

  • Aanbeveling 3: Analyseer de iDEAL infrastructuur om storingen te voorkomen en maak versneld werk van de ontkoppeling internetbankieren en iDEAL om niet-beschikbaarheid van iDEAL te minimaliseren (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken).
  • Aanbeveling 4: Vergroot de toepassing van iDEAL door toevoeging van nieuwe functionaliteiten zoals nieuwe betaalmomenten (aan: de gezamenlijke Nederlandse banken en Betaalvereniging Nederland).

Blockchain

  • Aanbeveling 5: Analyseer de mogelijkheden van het open source blockchain om breder toe te passen in het (Europese) betaallandschap (aan: alle marktpartijen en de gezamenlijke Nederlandse banken).

Application Programming Interface

  • Aanbeveling 6: Investeer in een API’s framework om Bereik, Conversie en Interoperabiliteit te bevorderen en extra diensten te kunnen bieden (aan: marktpartijen en de gezamenlijke Nederlandse banken).