e-Identity

Dit position paper van Thuiswinkel.org beoogt meer duidelijkheid te verschaffen over het onderwerp 'digitale identiteit' en beschouwt het onderwerp vanuit de positie van webwinkeliers.

Het paper geeft 6 aanbevelingen voor stakeholders voor de verdere ontwikkeling van identiteitsdiensten:

  1. Digitale identiteiten moeten ook elders bruikbaar zijn
  2. Webwinkeliers willen één tussenpartij kunnen kiezen die alle gewenste identiteitsdiensten kan aanbieden
  3. Webwinkeliers willen per identiteitverificatie een keuze uit attributen en betrouwbaarheden
  4. Een faciliterende rol van de overheid voor vertrouwen in identiteitdiensten
  5. Digitale identiteiten moeten toepasbaar zijn voor het mobiele betalingsverkeer
  6. Heldere communicatie over identiteitsdiensten naar alle betrokken partijen