Shopping Secure's garantier

Du kan være sikker på, at e-forhandlere, der viser Shopping Secure-logoet, er sikre og ærlige virksomheder. De overholder trods alt strenge krav med hensyn til regler og bestemmelser, sikkerhed og økonomisk stabilitet.

  • Du ved, hvor du handler: Vi har tjekket forhandlerens kontakt- og placeringsoplysninger, og de er tydeligt angivet på Shopping Secure-certifikatet.
  • En 14-dages fortrydelsesperiode (minimum): Shopping Secure-tillidsmærket garanterer, at medlemmer overholder den lovpligtige 14-dages fortrydelsesperiode.
  • Klart udbud: Alle produkter og/eller services kommer med en klar beskrivelse, der svarer til virkeligheden.
  • Klar ordreproces: Ordreprocessen er klar og utvetydig. Du ved, hvad du bestiller, før du forpligter dig til købet, og du får mulighed for at redigere din ordre, inden du afslutter den.
  • Klar prissætning: Du er korrekt informeret om alle ekstra omkostninger, hvis det er relevant, såsom forsendelses- og betalingsomkostninger og politik- og administrationsgebyrer, så du kan være sikker på, at du ikke løber ind i nogen uventede omkostninger senere!
  • Sikkert betalingsmiljø: Alle betalinger til e-forhandlere behandles gennem en sikker forbindelse med et SSL-certifikat (HTTPS og/eller et hængelåsikon øverst eller nederst på siden).
  • Omhyggelig behandling af dine personlige oplysninger: Vores medlemmer forpligter sig til at gøre deres bedste for at sikre sikker transport, behandling og opbevaring af personlige oplysninger. Derudover skal kunderne nemt kunne afmelde kommercielle e-mails. Det kan du læse mere om her nedenfor.
  • Sund klagemægling og et uafhængigt voldgiftsudvalg: Hvis du har en klage over et Shopping Secure-medlem, kan du på trods af disse garantier underrette e-forhandleren direkte eller indgive en klage. Hvis du/I ikke kan komme frem til en tilfredsstillende løsning, hjælper Thuiswinkel.org dig med gratis mægling.

Beskyttelse af personoplysninger

Sikkerhed er et vigtigt emne for e-forhandlere og deres kunder, især når det drejer sig om personoplysninger. I den forbindelser tager Thuiswinkel.org hånd om sit ansvar ved jævnligt at informere e-forhandlere om de seneste sikkerhedstrends og udviklinger. Derudover tester og screener vi vores medlemmer for at finde fælles sårbarheder og kontrollere, at personlige data er korrekt sikret. Alligevel er alle sikkerhedstest og scanninger blot øjebliksbilleder i tid, og e-forhandlere er primært selv ansvarlige for sikkerheden. Shopping Secure garanterer ikke, at dets medlemmer er 100 % sikre, men vi hjælper dem med at sikre deres hjemmesider.

Økonomisk overvågning, men ingen garantifond

Hvert år gennemgår vores medlemmer et økonomisk tjek med det formål at vurdere, om de er økonomisk sunde nok til at opfylde deres forpligtelser over for forbrugerne. Bemærk: Shopping Secure er ikke en garantifond. Hvis en e-forhandler, som er medlem, går konkurs eller kommer under administration, kan Thuiswinkel.org ikke få dine penge tilbage.