Ik heb een geschil met een webwinkel. Wanneer kan ik naar de Geschillencommissie Thuiswinkel stappen?

Je dient jouw klacht eerst in te dienen bij de webwinkelier zelf. Mochten jullie er samen niet uit komen, dan kun je je klacht bij ons melden via het klachtenformulier op deze website. 

Wanneer ook klachtenbemiddeling niet helpt, kun je naar de Geschillencommissie Thuiswinkel stappen. Vanaf 9 juli 2015 is een nieuwe wet geïmplementeerd. Vanaf deze datum is het mogelijk om binnen 12 maanden na het indienen van je klacht bij de webwinkel, de klacht te melden bij de geschillencommissie. Indien de klacht voor 9 juli 2015 bij de webwinkel is gemeld, geldt nog de oude termijn van 3 maanden.

Na indiening van jouw klacht dien je de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.