Mag een webwinkel de prijs van een product tussentijds veranderen?

Wanneer een webwinkel een geldigheidsduur vermeldt bij een aanbod op zijn website, dan mag hij de prijs niet aanpassen binnen deze termijn, tenzij het om een wettelijke btw-wijziging gaat. 

Dit geldt niet voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, waar de verkoper geen invloed op heeft. Als dit het geval is, moet dit expliciet bij het aanbod vermeld staan.

Wanneer je de aankoop al hebt gedaan, maar het product nog niet hebt ontvangen en betaald, dan mag de webwinkelier gedurende de eerste 3 maanden de prijs niet wijzigen, tenzij de prijswijziging het gevolg is van een verandering in de wet. 

Na deze 3 maanden mag de webwinkel de prijs alleen wijzigen als hij voorafgaand aan de aankoop duidelijk heeft vermeld dat hij dit kan doen, en als je de mogelijkheid krijgt om de overeenkomst te ontbinden wanneer je niet akkoord gaat met de prijswijziging.