Welke vragen stelt het systeem aan mijn klanten?

Je kunt zelf bepalen welke vragen je aan je klanten stelt. 

Je kunt er ook voor kiezen om de standaardvragen van het systeem te blijven hanteren. Standaard wordt er één gesloten vraag gesteld (totaaloordeel) en twee open vragen (positieve en verbeterpunten).