Mag ik stellen dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de inhoud van mijn website?

Bepalingen waarin je stelt geen garanties te bieden op werking van de site, of de juistheid van de gegevens, zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor opmerkingen waarin gesteld wordt dat de klant geen rechten kan ontlenen aan de website/de inhoud van de website. 

De informatie op jouw website is een onderdeel van het aanbod en kan uiteraard wél als bindend worden ervaren. Dat houdt in dat de gegevens geacht worden juist te zijn en dat de klant hier uiteraard rechten aan kan ontlenen.

Eerste hulp bij juridische vragen

Ben je lid van Thuiswinkel.org en heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met onze juristen (Ank van Heeringen en Vincent Romviel) via of 0318 - 648 575. Zij helpen je graag verder!