Heeft de consument er recht op te weten welke persoonsgegevens er worden bewaard?

Ja, daar heeft de consument recht op. 

Op een verzoek ter inzage moet de consument binnen vier weken een schriftelijk antwoord krijgen. Dat kan ook per e-mail zijn. In het antwoord moet in ieder geval een volledig overzicht staan van de verwerkte gegevens en een omschrijving van het doel of de doeleinden van deze gegevensverwerking waarop de verwerking betrekking heeft. 

Als de consument jonger is dan 16 jaar of als de consument onder curatele staat, moet de wettelijke vertegenwoordiger dit verzoek doen.

Eerste hulp bij juridische vragen

Ben je lid van Thuiswinkel.org en heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met onze juristen (Ank van Heeringen en Vincent Romviel) via of 0318 - 648 575. Zij helpen je graag verder!