Heeft Thuiswinkel.org ook een garantiefonds?

Nee, Thuiswinkel.org heeft géén garantiefonds waarop een consument aanspraak kan maken bij bijvoorbeeld surséance van betaling of faillissement van bij ons aangesloten webwinkels.