Zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel verplicht?

Ja, de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel moeten door alle leden van Thuiswinkel.org gevoerd worden. 

In overleg met de juristen van Thuiswinkel.org kunnen in uitzonderingsgevallen aanvullende voorwaarden opgenomen worden.

We helpen je graag verder

Heb je nog vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact met ons op via 0318 64 85 75 of