Welke maatregelen zijn er voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer?

Het Nederlandse betalingsverkeer is veilig en betrouwbaar. Dit blijft zo met PSD2. In PSD2 staan een aantal waarborgen die daarvoor zorgen. De belangrijkste waarborg is dat de nieuwe typen betaaldienstverleners een vergunning dienen te hebben van hun toezichthouder. In Nederland is dit DNB. De toezichthouders zien erop toe dat de betaaldienstverleners steeds voldoen aan alle eisen, onder meer een beheerste bedrijfsvoering. Als consument hoef je in principe niet te controleren of de partij die jou haar diensten aanbiedt, onder toezicht staat. Dit doet je bank. Als je twijfelt, kun je dit uiteraard wel doen.

Een tweede waarborg is dat niet alleen in PSD2 zelf, maar ook in Europese regels die daarvan zijn afgeleid, tal van veiligheidsvereisten worden gesteld. Die schrijven bijvoorbeeld voor hoe een bank moet vaststellen dat je als rekeninghouder bent wie je zegt.

En dat een bank en een derde partij onderling technisch veilig communiceren. Daarnaast zijn er eisen voor het risicomanagement van banken en betaalinstellingen. Als er incidenten zijn, moeten zij direct rapporteren aan de toezichthouder die daarop corrigerende maatregelen kan verlangen.

Een derde waarborg lever je als rekeninghouder zelf. Zo verlangt PSD2 van jou dat je zorgvuldig omgaat met de beveiligingscodes van jouw bank. Belangrijk is dat je uitdrukkelijke toestemming nodig is voor de nieuwe partijen om toegang te krijgen tot je rekening. Zonder jouw toestemming kan een betaalinitiatiedienstverlener niet zomaar transacties verrichten.

Behalve de waarborgen die PSD2 verlangt, zijn er de veiligheidsmaatregelen van de banken en betaalinstellingen. Zij monitoren continu de betaalopdrachten. Als zij iets verdachts ontdekken, kunnen zij de betaling blokkeren of nemen zij contact met de rekeninghouder op. Banken in Nederland wisselen onderling informatie uit over verdachte transacties en verdachte tegenpartijen. Dit doen zij onder meer om fraude in en om het betalingsverkeer te voorkomen. Daarnaast werken zij op dit vlak samen met politie en justitie, in het belang van een blijvend veilig en betrouwbaar betalingsverkeer.

Meer informatie?

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met Just Hasselaar, policy adviser digital transactions bij Thuiswinkel.org, via of ga voor meer informatie naar de site van De Nederlandsche Bank.

Terug naar het overzicht