De consument heeft niet op tijd betaald, mag ik kosten doorberekenen om alsnog betaling te krijgen?

Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en je hebt de consument daarop gewezen, dan dien je de consument een termijn van 14 dagen te gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en ben je gerechtigd de door jou gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

  • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
  • 10% over de daaropvolgende € 2.500,-
  • en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Je mag ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Eerste hulp bij juridische vragen

Ben je lid van Thuiswinkel.org en heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met onze juristen (Ank van Heeringen en Vincent Romviel) via of 0318 - 648 575. Zij helpen je graag verder!