Belangenbehartiging

Thuiswinkel.org is een belangenvereniging. Wij behartigen de belangen van onze leden op zowel landelijk als Europees niveau.

Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.000 leden. Samen realiseren zij ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Op basis van deze representativiteit is Thuiswinkel.org de gesprekspartner voor beleidsmakers en politieke beslissers en houdt Thuiswinkel.org hen bij de les als het om e-commerce gaat.

Zo heeft Thuiswinkel.org er o.a. toe bijgedragen dat iDEAL tot stand gekomen is en werken wij met banken aan nieuwe online mobiele betaalproducten. Ook lobbyen wij op Europees niveau over onder meer de cookiewetgeving.

Profit, People en Planet zijn ook in 2013 weer leidende thema’s in de belangenbehartiging door Thuiswinkel.org. Ondernemingen, mensen en onze omgeving/de wereld moeten kunnen profiteren van de mogelijkheden van thuiswinkelen. Thuiswinkel.org streeft naar:

1. Profit: een goed ondernemingsklimaat voor webwinkels

profit
Ondernemingen moeten kunnen profiteren van het samenspel van regels, zelfregulering en toezicht. Die elementen bepalen immers het klimaat waarin webwinkels kunnen doen waar ze goed in zijn: klanten tot dienst zijn, winst maken en zo een bijdrage leveren aan groei van thuiswinkelen en de Nederlandse economie.

2. People: consumenten die veilig en vertrouwd kunnen winkelen

People
Klanten zijn het bestaansrecht voor webwinkels. Daar kan maar beter goed voor gezorgd worden. Dat betekent in de eerste plaats zaken doen met identificeerbare klanten door identificeerbare ondernemingen. Daarna is veilige levering en betaling in een veilige omgeving uiteindelijk in het voordeel van klant en onderneming.

3. Planet: thema’s in duurzaamheid

Planet
Thuiswinkel.org neemt verantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij webwinkels en zet de komende periode in op de thema’s:
- Verpakkingen en retour;
- Logistiek;
- Energie

Standpunten

Bij de behartiging van de belangen van onze leden, hanteert Thuiswinkel.org enkele standpunten op onder andere de gebieden 'Goede regels', 'Privacy en veiligheid' en 'Betalen en online identiteit'.

Werkgroepen & Commissies

Thuiswinkel.org heeft verschillende werkgroepen en commissies. De werkgroepen bereiden strategie en beleid inzake belangenbehartiging voor en ze vertegenwoordigen Thuiswinkel.org in diverse politiek-maatschappelijke gremia. Verder geven ze invulling aan de speerpunten van belangenbehartiging en aan de (lobby)issues die op dat gebied voor de leden spelen.

Medewerkers van onze leden, die deskundig zijn op specifieke terreinen, hebben zitting in de werkgroepen en commissies.

Wilt u ook zitting nemen in één van de werkgroepen of commissies? Dan kunt u zich aanmelden bij Thuiswinkel.org.

Speerpunt: Shopping2020

Shopping2020 logo
Als belangenbehartiger van webwinkels zien we grote veranderingen op ons afkomen. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Snelle verschuiving van omzet van fysieke naar omnichannel retail;
  • Ingrijpende digitalisering van producten en diensten;
  • Sterke toename van de internationale (digitale) concurrentie.
Daarom zet Thuiswinkel.org samen met andere brancheorganisaties een onderzoeksprogramma op: Shopping2020.

Het doel van het programma is om een toekomstvisie te formuleren over online verkoop van producten en diensten. Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld op bedrijfs-, branche- en nationaal niveau, zodat we voorbereid zijn op deze ontwikkelingen.

Position Papers

Thuiswinkel.org publiceert regelmatig position papers met daarin onze visie, standpunten en aanbevelingen over onderwerpen die relevant zijn voor onze leden, zoals online betaalmethoden, databeveiliging en digitale identeit.  

Waarom lid worden?

 Meest bekende keurmerk: 90%
       shoppers kent Thuiswinkel 
       Waarborg
Meer conversies: 26% koopt niet
       zonder Thuiswinkel Waarborg
Gratis juridisch advies
 Gratis marktonderzoeken
Ondersteund door de
       Consumentenbond


Inmiddels 2191 leden